Objednávejte telefonicky: +420 581 208 331

Celkem za: 0 Kč

Doprava a platba
Anketa

Máme rozšířit sortiment?

Ukázat výsledky

Obchodní podmínky

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy/licenční smlouvy, kdy na jedné straně je společnost Benhome s.r.o., IČ 24791334, DIČ CZ24791334, se sídlem č.p. 29, 751 16 Želatovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 68962 jako prodávající a na straně druhé je kupující. 

Všechny objednávky vyřizujeme postupně tak, jak je přijímáme do evidence.

Zboží zasíláme dobírkou, k níž nepřipočítáváme balné, pouze přepravné. Pokud Vaše objednávka bude v hodnotě 1999,-Kč a více, nebude Vám přepravné účtováno. Toto platí pouze v případě dodací adresy v ČR a v případě, že u položky není uvedeno jiné poštovné.

Rozvoz našich zásilek je realizován Expresní službou PPL a Českou poštou. Řidiči zpravidla informují příjemce dopředu telefonicky, není to však jejich povinnost. Stav Vaší zásilky můžete sledovat na web stránkách společnosti PPL dle instrukcí z doručeného informačního e-mailu, který obdžíte po expedici zboží z našeho skladu.
Při rozměrech zásilky nad 170cm při dopravě Českou poštou účtujeme dle jejich podmínek 120Kč (včetně DPH) navíc k ceně dopravy za nadměrný rozměr. Doporučujeme tedy zvolit přepravu PPL za cenu od 80Kč.
 
Zboží je možné si také vyzvednout osobně v našem skladě na adrese: Želatovice 29, 751 16 Želatovice, po předchozí telefonické domluvě.
 
* * * * * *
Pro efektivní doručování dobírek prosím uvádějte ve svých objednávkách dodací adresy podle aktuálního stavu, kde se v danou dobu (8-14hod.) budete právě zdržovat /domů, do práce, apod./
* * * * * *

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době poštou nebo jiným přepravcem, obvykle do 1-5 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. Pokud zboží skladem nemáme, budeme Vás o této skutečnosti informovat na Váš e-mail a potvrdíme Vám termín dodání.

Pokud si zvolíte platbu převodem z účtu, po zpracování objednávky Vám bude na Váš e-mail zaslána faktura se všemi potřebnýmu údaji k platbě. Fakturu uhraďte v nejbližším možném termínu, po připsání platby na náš účet Vám zboží vyexpedujeme a zašleme dle Vámi zvoleného dopravce. V zásilce naleznete tištěnou fakturu-daňový doklad s potvrzením, že byla uhrazena.

Zboží, které z důvodu objemnosti nemůžeme odeslat v jednom balíku, Vám musíme rozdělit do více zásilek. V tomto případě Vám bude účtováno přepravné podle počtu balíků. Vždy se ovšem snažíme odeslat zboží v jednom balíku. Pokud tato situace nastane, a budeme nuceni Vaši zásilku rozdělit s vyšším dopravným, budete o této skutečnosti informováni telefonicky nebo e-mailem.

Všechny ceny jsou uvedeny v českých korunách včetně DPH. Klienti ze Slovenska hradí dobírku v EUR přepravci v hotovosti kurzem daného dne doručení zásilky. Platba v EUR je v kompetenci přepravce. Doprava zásilek v ČR je zajišťována společností PPL CZ, na Slovensku je partnerem společnost DHL.
 
Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen neprodleně zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto ihned oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
Zboží si po převzetí od dopravce zkontrolujte. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí v objednávce, nebo poškození zboží nás neprodleně a bez zbytečného odkladu kontaktujte. ( Přepravce požaduje pro zahájení reklamačního řízení nahlášení reklamace včetně doložení fotodokumentace do 48 hod. po převzetí zásilky. ). Nezasílejte poškozené zboží zpět bez naší výzvy. V případě uznané reklamace bude toto zboží odvezeno přepravní společností PPL po předešlé domluvě.

 

Reklamace

V případě odstranitelné vady máte nárok na to, aby byla vada řádně, bezplatně a včas odstraněna (primárně tedy v úvahu připadá oprava věci). Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, popřípadě součásti věci, týká-li se vada pouze této součásti (tato součást však musí být oddělitelná, aniž by se věc hlavní tímto oddělením znehodnotila). Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci. Jde-li o vadu neodstranitelnou, a brání-li vada řádnému užívání věci, tak má kupující právo na výměnu věci, a případně též odstoupení od smlouvy. 

 
Pokud chce zákazník reklamovat zboží koupené v našem internetovém obchodě, doporučujeme nafotit a zaslat e-mailem s předmětem zprávy 'reklamace', kde uvede typ výrobku, číslo objednávkya faktury a popis závady. Zákazníka následně informujeme telefonicky popř. e-mailem o dalším postupu. Nezasílejte reklamované zboží zpět. V případě uznané reklamace bude zboží vyzvednuto přepravní společností PPL po předešlé domluvě.
 
V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši (nebude se jednat např. o závadu způsobenou chybnou obsluhou, mechanickým poškozením apod.). Lze proplatit pouze náklady v přiměřené výši vzhledem k povaze zboží (např. náklady za poštovné nikoliv za taxi službu). 
 
Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy
 
Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty. Kupující má v takovém případě nárok na vrácení ceny za zboží. Kupující hradí cestu vrácení zboží k prodávajícímu.
Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo Zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené Zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.
Výměna zboží
V případě potřeby Vám nepoužité a nepoškozené zboží vyměníme za jiný druh. Zboží zašlete doporučeným balíkem (ne dobírkou) spolu s průvodním dopisem na adresu na adresu: BENHOME s.r.o., Želatovice 29, 75116 Želatovice. Náklady spojené s výměnou nese v plné výši kupující.

 

Ochrana osobních údajů

Provozovatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu firmy Benhome s. r. o., a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či nijak zneužity. Osobní informace jsou shromaždovány z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodů.
Při nakládání s osobními daty se firma Benhome s.r.o. zavazuje řídit Zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Bez souhlasu zákazníka není možné jakékoliv informace osobního charakteru předávat.
Zákazník využíváním služeb virtuálního obchodu firmy Benhome s.r.o. dává souhlas ke shromaždování osobních údajů. Zákazník má právo zažádat o vymazání osobních údajů z databáze.
 

Závěrečná ustanovení:

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Případné spory mezi Benhome s.r.o. a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené  ODR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde.

NÁKUPNÍ ŘÁD

  1. Všeobecná ustanovení
  2. Předmět smlouvy
  3. Místo plnění
  4. Objednání zboží, uzavření smlouvy
  5. Cena a placení
  6. Dodací lhůta
  7. Dopravní podmínky, poštovné
  8. Záruka, servis
  9. Závěrečná ustanovení

1. Všeobecná ustanoveníNahoru

a) Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (firmy Benhome s.r.o.) a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. je její nedílnou součástí.

 

b) Není-li mezi účastníky sjednána trvalá kupní smlouva v písemné formě, dodá prodávající zboží na základě elektronické objednávky a specifikace zákazníka (objednávky doručené prostřednictvím elektronické pošty) na formuláři, který je k dispozici při první registraci zákazníka v internetovém obchodě.

2. Předmět smlouvyNahoru

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží). Váhy, rozměry, kapacita, ceny, výkony a ostatní údaje obsažené na WWW stránkách Benhome s.r.o., katalozích,  prospektech a jiných tiskovinách jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly ve smlouvě výslovně uvedeny jako závazné. Benhome s.r.o. (dále jen prodávající) se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat:
- bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží
- vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR
- vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních opraven,
je-li to pro daný druh zboží obvyklé

3. Místo plněníNahoru

Místem plnění je sklad prodávajícího. Při osobním odběru zboží je kupující povinen ve výdejním skladu předložit doklad o úplném zaplacení zboží. Při odběru zboží jinou osobou než kupujícím je odebírající osoba povinna se prokázat zplnomocněním kupujícího, vystaveným na jméno a platný občanský průkaz pověřené osoby.

4. Objednání zboží, uzavření smlouvyNahoru

a) Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si může v jednotlivém zejména cenově náročnějším případě vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky.

b) Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod..), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li prodávající objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

c) Je-li mezi účastníky uzavřena dlouhodobá rámcová písemná kupní smlouva, elektronická objednávka uzavřenou smlouvu blíže specifikuje a konkretizuje a je její nedílnou součástí.

d) Trvalí zákazníci s nimiž je uzavřena písemná kupní smlouva požívají výhod sjednaných při podepisování smlouvy, resp. jednostranně nabízených prodávajícím po uzavření smlouvy na jeho internetové stránce.

5. Cena a placeníNahoru

Nabídkové ceny uvedené na WWW stránkách Benhome s.r.o. jsou platné v okamžiku objednání. Ceny uvedené v tištěném ceníku jsou platné do vydání nového ceníku. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti v pokladně prodávajícího. V případě nedodržení jakékoliv platební lhůty je kupující povinen zaplatit prodávajícímu poplatky z prodlení z hodnoty včas nezaplacené částky ve výši 0,1 % za každý den prodlení. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.

Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

K ceně zboží je připočítána cena dopravy.

Zákon o DPH Hlava III § 9 odst.1 písmeno a)

Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné při prodeji zboží podle kupní smlouvy dnem dodání, v ostatních případech dnem převzetí nebo zaplacením zboží, a to tím dnem, který nastane dříve, pokud tento zákon nestanoví jinak.

“Den dodání zboží” dle obchodního zákoníku: Hlava II, oddíl 2, § 412 odst. 1

Není-li prodávající povinen podle smlouvy dodat zboží v určitém místě, uskutečňuje se dodání zboží jeho předání prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího, jestliže smlouva stanoví odeslání zboží prodávajícím.

6. Dodací lhůtaNahoru

Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. V případě, že zboží je na skladě, zavazuje se prodávající je vyexpedovat nebo předat dopravci do 5 pracovních dnů. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.

Většina zboží je převážně stále na skladě. Někteří výrobci ale neoznámí včas výpadek výroby či zpoždění dodávek. Jedná-li se o důležitou objednávku, vyžádá si kupující od prodávajícího písemné potvrzení objednávky. V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné dodat přepravci do 5 dnů, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tom případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího. Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty. Není-li prodávající schopen do 30 kalendářních dní odeslat zboží odběrateli (předat k přepravě prvnímu přepravci), je povinen vrátit bez zbytečného odkladu veškeré finanční prostředky vynaložené odběratelem k aktuální objednávce - kupní smlouvě na jeho účet.

7. Dopravní podmínky, poštovnéNahoru

Přehled možných způsobů doručení zásilek a jejich ceny pro:

PPL - firemní balík * 80 Kč

Přepravní společnost PPL nemusí kontaktovat zákazníka o doručení zásilky.

PPL - soukromý balík * 99 Kč

Přerpavní společnost PPL kontaktuje telefonicky zákazníka o dodání zásilky v rozmezí cca +-1 hod.

Česká pošta * 99 Kč
PPL SPRINT - nadměrná zásilka 189 Kč
DOPRAVA SLOVENSKO - přeprava DHL 179 Kč
Osobní vyzvednutí zboží * 0 Kč
DOPRAVA ZDARMA - přeprava PPL * 0 Kč

Platí pouze pro označené položky "DOPRAVA ZDARMA". Čtěte prosím podmínky pro uplatnění této dopravy, jinak Vám bude přeprava doúčtovaná.

* Pro zásilky nad 1 999 Kč (vč. DPH) je doprava pro tento způsob doručení zdarma.


Přehled možných způsobů platby a jejich ceny:

Dobírka 49 Kč

Objednané zboží zaplatíte při převzetí balíku.

Platba převodem z účtu 0 Kč
(objednávky do 1 999 Kč )

Faktura k úhradě Vám bude zaslána na email po zpracování u nás. Po zaplacení bude Vaše objednávka odeslána.

GoPay - online platba 0 Kč

Převodem z účtu (nákup nad 1999) 0 Kč
(objednávky od 1 999 Kč )

Faktura k úhradě Vám bude zaslána na email po zpracování u nás. Po zaplacení bude Vaše objednávka odeslána.

Dobírka SLOVENSKO 50 Kč

Objednané zboží zaplatíte při převzetí balíku.

Převodem z účtu SLOVENSKO 0 Kč

Faktura k úhradě Vám bude zaslána na email po zpracování u nás. Po zaplacení bude Vaše objednávka odeslána.

Osobní vyzvednutí - platba v hotovosti 0 Kč

Osobní vyzvednutí - sklady :Želatovice 29,751 16 Želatovice

Dodací lhůta je do 3 pracovních dnů od předání zásilky přepravci. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad neprodleně oznámit přepravci. Faktura a daňový doklad jsou pak přiloženy v označeném balíku.

8. Záruka, servisNahoru

Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu nebo konečnému uživateli při prodeji. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou minimálně 24 měsíců. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně a doporučeně, bez zbytečného odkladu , nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží.

Reklamační list musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady a návrh na vyřízení reklamace. Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci do 10 dnů ode dne jejího obdržení.

9. Závěrečná ustanoveníNahoru

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Při trvalém smluvním vztahu (je-li písemně uzavřena rámcová kupní smlouva) má kupující právo odstoupit od smlouvy, dojde-li po podpisu smlouvy k podstatné změně podmínek. Odešle-li objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu, nevztahuje se však na zásilku již předanou dopravci. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží ( včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případe prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákona dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl..

Platné od 1.září 2010

Partneři
Platební metody
  •