Podmínky ochrany osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Společnost BENHOME s.r.o., se sídlem Želatovice 29, Želatovice, 751 16, IČ 24791334, DIČ: CZ24791334, zapsaná v obchodním rejstříku, zpracovává

a) v případě Vaší poptávky zboží a Vašich dotazů ke zboží, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, následující osobní údaje:
-- jméno,
-- e-mailovou adresu,
-- telefonní číslo.

b) v případě uzavření kupní smlouvy
-- jméno, příjmení,
-- IČ, DIČ, sídlo,
-- adresu bydliště
-- e-mailovou adresu,
-- telefonní číslo,
-- číslo účtu a případně další údaje uvedené ve smlouvě, které identifikují konkrétní fyzickou osobu.
 
Osobní údaje uvedené v předchozím odstavci pod bodem a) je nutné zpracovat pro zpracování odpovědi na Vámi vznesený dotaz. Takové zpracování umožňuje ust. § 5 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně o osobních údajů. Tyto osobní údaje budou zpracovávány po dobu jednání o Vámi vzneseném dotazu mezi námi, nejdéle 1 rok od vaší poptávky, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování nebo pokud nedojde k uzavření smlouvy.
 
Osobní údaje uvedené v odstavci 1. pod bodem b) je nutné zpracovat pro plnění smlouvy. Takové zpracování umožňuje ust. § 5 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně o osobních údajů. Tyto osobní údaje budou zpracovávány po dobu účinnosti smlouvy. Po ukončení spolupráce budou tyto osobní údaje dále zpracovávány po dobu 10 let od ukončení pro případné uplatnění práv správce. Takové zpracování umožňuje ust. § 5 odst. 2 písem. e) zákona o ochraně osobních údajů.
 
Na e-mailovou adresu (případně tel.č.) vám budou v případě uzavření smlouvy o poskytování našich služeb zasílána obchodní sdělení (vč. například tzv. ebooků), tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobných služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem – zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit. E-mailová adresa bude námi uchovávána po dobu účinnosti smlouvy a dále 3 roky od jejího ukončení, pokud zasílání obchodních sdělení neodmítnete.
 
Zpracování osobních údajů je prováděno právnickou osobou BENHOME s.r.o., tedy správcem osobních údajů, osobní údaje však mohou být zpřístupněny i jiným subjektům – například poskytovatelům služeb Google Analytics, MailChimp, PPL s.r.o., Česká Pošta s.p., TOPTRANS EU, a.s., Facebook, Heuréka, Zboží.cz, jejichž služby jsou v současné době využívány, případně dalšími poskytovateli zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací a podle zákona o ochraně osobních údajů tito poskytovatelé mohou mít postavení zpracovatelů.
 
Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
-- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovávám,
-- požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
-- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
-- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
-- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.